herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)

พระเครื่อง

พระแนะนำ
พระแนะนำ
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
 
 
       
รหัส 0248 รหัส 0257 รหัส 0251 รหัส 0254 รหัส 0260
พระชุดเบญจภาคี พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขัน พระชุดเบญจภาคี พระรอด กรุวัดมหาวัน ชนะเลิศการแข่งขัน พระชุดเบญจภาคี พระนางพญา พิษณุโลก ชนะเลิศการแข่งขัน พระชุดเบญจภาคี พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี พระชุดเบญจภาคี พระซุ้มกอ กำแพงเพชร  ชนะเลิศการแข่งขัน
พระชุดเบญจภาคี
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่
ชนะเลิศการแข่งขัน
พระชุดเบญจภาคี
พระรอด กรุวัดมหาวัน
ชนะเลิศการแข่งขัน
พระชุดเบญจภาคี
พระนางพญา พิษณุโลก
ชนะเลิศการแข่งขัน
พระชุดเบญจภาคี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่
ชนะเลิศการแข่งขัน
พระชุดเบญจภาคี
พระซุ้มกอ กำแพงเพชร
ชนะเลิศการแข่งขัน
         
รหัส 0221 รหัส 0224 รหัส 0233 รหัส 0239 รหัส 0206
พระสมเด็จวัดระฆัง (นิยม) พิมพ์เกศบัวตูม พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ไกเซอร์
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
         
รหัส 0209 รหัส 0215 รหัส 0236 รหัส 0245 รหัส 0212
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ฐานแซม
         
รหัส 0197 รหัส 0203 รหัส 0227 รหัส 0230 รหัส 0242
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
         
รหัส 0200 รหัส 0218 รหัส 0097 รหัส 0100 รหัส 0293
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เกศไชโย 7 ชั้นนิยม พระรอดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ ลำพูน พระรอดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ ลำพูน พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
พระสมเด็จวัดเกศไชโย
พิมพ์เกศไชโย 7 ชั้นนิยม
พระรอดมหาวัน
พิมพ์ใหญ่ ลำพูน
พระรอดมหาวัน
พิมพ์ใหญ่ ลำพูน
พระนางพญา
พิมพ์อกนูนใหญ่
กรุวัดนางพญา
         
รหัส 0284 รหัส 0112 รหัส 0139 รหัส 0109 รหัส 0093
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระนางพญา
พิมพ์เข่าตรง
กรุวัดนางพญา
พระนางพญา
พิมพ์เข่าตรง
กรุวัดนางพญา
พระนางพญา
พิมพ์เข่าโค้ง
กรุวัดนางพญา
พระนางพญา
พิมพ์เข่าตรง
กรุวัดนางพญา
พระผงสุพรรณ
พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
         
รหัส 0127 รหัส 0130 รหัส 0118 รหัส 0106 รหัส 0121
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระซุ้มกอ กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่มีกนก
พระผงสุพรรณ
พิมพ์หน้าแก่
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระผงสุพรรณ
พิมพ์หน้าแก่
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระผงสุพรรณ
พิมพ์หน้ากลาง
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระผงสุพรรณ
พิมพ์หน้าหนุ่ม
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระซุ้มกอกำแพงเพชร
พิมพ์ใหญ่มีกนก
         
รหัส 0124 รหัส 0133 รหัส 0084 รหัส 0087 รหัส 0318
พระซุ้มกอ กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่มีกนก พระซุ้มกอ กำแพงเพชร พิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก พระกริ่งปวเรศ ยุคต้นประมาณปี 2380 ถึง 2415 พระกริ่งปวเรศ ยุคต้นประมาณปี 2380 ถึง 2415 พระกริ่งปวเรศ ยุคต้นประมาณปี 2380 ถึง 2415
พระซุ้มกอกำแพงเพชร
พิมพ์ใหญ่มีกนก
พระซุ้มกอกำแพงเพชร
พิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
พระกริ่งปวเรศยุคต้น
ประมาณปี 2380-2415
พระกริ่งปวเรศยุคต้น
ประมาณปี 2380-2415
พระกริ่งปวเรศยุคต้น
ประมาณปี 2380-2415
         
รหัส 0324 รหัส 0327 รหัส 0330 รหัส 0309 รหัส 0312
พระกริ่งปวเรศ ยุคต้นประมาณปี 2380 ถึง 2415 พระกริ่งปวเรศ ยุคต้นประมาณปี 2380 ถึง 2415 พระกริ่งปวเรศ ยุคกลางประมาณปี 2416 ถึง 2434 พระกริ่งปวเรศ ยุคปลายประมาณปี 2434 2450 วัดบวร พระกริ่งปวเรศ ยุคปลายประมาณปี 2435 ถึง 2450
พระกริ่งปวเรศยุคต้น
ประมาณปี 2380-2415
พระกริ่งปวเรศยุคต้น
ประมาณปี 2380-2415
พระกริ่งปวเรศยุคกลาง
ประมาณปี 2416-2434
พระกริ่งปวเรศยุคปลาย
ประมาณปี 2434-2450
พระกริ่งปวเรศยุคปลาย
ประมาณปี 2435-2450
         
รหัส 0315 รหัส 0090 รหัส 0281 รหัส 0269 รหัส 0263
พระกริ่งปวเรศ ยุคปลายประมาณปี 2435 ถึง 2450 พระขุนแผนกรุบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ ชนะเลิศรางวัลที่ 1 พระขุนแผนกรุบ้านกร่าง พิมพ์ใหญ่ห้าเหลี่ยมแขนอ่อน พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ใหญ่กระเบื้องเคลือบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์แขนอ่อนกระเบื้องเคลือบ
พระกริ่งปวเรศยุคปลาย
ประมาณปี 2435-2450
พระขุนแผนกรุบ้านกร่าง
พิมพ์ทรงพลใหญ่
พระขุนแผนกรุบ้านกร่าง
พิมพ์ใหญ่ห้าเหลี่ยมแขนอ่อน
พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล
พิมพ์ใหญ่กระเบื้องเคลือบ
พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล
พิมพ์แขนอ่อนกระเบื้องเคลือบ

       
รหัส 0136 รหัส 0272 รหัส 0266 รหัส 0299 รหัส 0296
พระขุนแผน วัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์แขนอ่อน กระเบื้องเคลือบ จ. พระนครศรีอยุธยา พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ใหญ่กระเบื้องเคลือบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ใหญ่เนื้อดิน รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2505 เบตง เลขใต้ฐาน “505” หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ กริ่งบัวรอบ ปี 2505
พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล
พิมพ์แขนอ่อนกระเบื้องเคลือบ
พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล
พิมพ์ใหญ่กระเบื้องเคลือบ
พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล
พิมพ์ใหญ่เนื้อดิน
รูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
ปี 2505 เบตง
เลขใต้ฐาน “505”
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
กริ่งบัวรอบ ปี 2505
         
รหัส 0148 รหัส 0151 รหัส 0145 รหัส 0176 รหัส 0170
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ B หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ B หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ C หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505
พิมพ์ใหญ่ B
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505
พิมพ์ใหญ่ B
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505
พิมพ์ใหญ่ C
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
         
รหัส 0182 รหัส 0185 รหัส 0188 รหัส 0191 รหัส 0167
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์ขี้ตา
         
รหัส 0173 รหัส 0179 รหัส 0194 รหัส 0333 รหัส 0275
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์จอบใหญ่
หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์จอบเล็ก
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
พิมพ์ทรงไก่หางพวง
         
รหัส 0278 รหัส 0164 รหัส 0287 รหัส 0303 รหัส 0306
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน วัดบางนมโค เหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเงิน หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2484 หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ยันต์สี่ ปี 2467
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
พิมพ์ทรงหนุมาน
หาวเป็นดาวเป็นเดือน
เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ
วัดกลางบางแก้ว
เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ
วัดกลางบางแก้ว เนื้อเงิน
หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
ปี 2484
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
ยันต์สี่ ปี 2467
         
รหัส 0001 รหัส 0004 รหัส 0007 รหัส 0010 รหัส 0013
หลวงพ่อปาน ทรงปลาเสือ วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงนกฐานบัวเม็ด วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงนกฐานบัวเม็ดวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางพวง วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงหนุมานเล็ก วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อปาน
ทรงปลาเสือ
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงนกฐานบัวเม็ด
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงนกฐานบัวเม็ด
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงไก่หางพวง
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงหนุมานเล็ก
วัดบางนมโค
         
รหัส 0016 รหัส 0019 รหัส 0022 รหัส 0025 รหัส 0028
หลวงพ่อปาน ทรงเม่นฐานบัวโค้ง วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงปลากัด วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางพวง วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเครื่อง หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางสี่เส้น ฐานบัวชั้นเดียว วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปาน ทรงครุฑใหญ่ วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อปาน
ทรงเม่นฐานบัวโค้ง
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงปลากัด
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงไก่หางพวง
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงไก่หางสี่เส้น
ฐานบัวชั้นเดียว
วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน
ทรงครุฑใหญ่
วัดบางนมโค
         
รหัส 0046 รหัส 0064 รหัส 0061 รหัส 0073 รหัส 0049
พระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี พระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุบางขุนพรหม จังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้ายจังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ
พระผงสุพรรณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระผงสุพรรณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระสมเด็จบางขุนพรหม
กรุบางขุนพรหม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
         
รหัส 0052 รหัส 0055 รหัส 0067 รหัส 0070 รหัส 0079
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
         
รหัส 0031 รหัส 0043 รหัส 0058 รหัส 0034 รหัส 0040
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว
วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว
วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว
วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงปู่ไข่
วัดเชิงเลน เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงปู่ไข่
วัดเชิงเลน เนื้อผงคลุกรัก
         
รหัส 0091 รหัส 0037 รหัส 0076 รหัส 0088 รหัส 0094
พระปิดตาหลวงปู่นาค เนื้อเมฆพัฒน์ วัดห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี ประเภทเนื้อผงคลุกรัก พระร่วงรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระร่วงรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
พระปิดตาหลวงปู่นาค
เนื้อเมฆพัฒน์ วัดห้วยจระเข้
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม
วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม
วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก
พระร่วงรางปืน
เนื้อตะกั่วสนิมแดง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระร่วงรางปืน
เนื้อตะกั่วสนิมแดง
จังหวัดสุโขทัย
         
รหัส 0085 รหัส 0082 รหัส 3583 รหัส 3586 รหัส 3589
หลวงปู่ทวด  รูปหล่อลอยองค์ รุ่นเบตง วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง วัดท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
รูปหล่อลอยองค์
หลวงปู่ทวด รุ่นเบตง วัดช้างให้
พระท่ากระดาน
เนื้อตะกั่วสนิมแดง
วัดท่ากระดาน
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๒
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๓
         
รหัส 3592 รหัส 3595 รหัส 3598 รหัส 3601 รหัส 3604
พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๔
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๕
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๖
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๗
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๘
         
รหัส 3607 รหัส 3610 รหัส 3613 รหัส 3616 รหัส 3619
พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๙
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
         
รหัส 3622 รหัส 3625 รหัส 3628 รหัส 3631 รหัส 3634
พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑๔
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑๗
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑
         
รหัส 3637 รหัส 3640 รหัส 3456 รหัส 3465 รหัส 3472
พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ไม้เท้ามหาเวทย์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคแรก พ.ศ.2512 พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 400 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำ 109 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร (กรรมการ) ตะกรุดทองคำด้านหลัง 39 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระกริ่งชินบัญชร
เนื้อนวโลหะ กะไหล่ทอง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ก้นตอกโค๊ตศาลา
และหมายเลข ๑๙
ไม้เท้ามหาเวทย์
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ยุคแรก พ.ศ.2512
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
(กรรมการ) ตะกรุดทองคำ
400 ดอก พ.ศ.2517
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
(กรรมการ) ตะกรุดทองคำ
109 ดอก พ.ศ.2517
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
(กรรมการ) ตะกรุดทองคำด้านหลัง
39 ดอก พ.ศ.2517 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
รหัส 3479 รหัส 3481 รหัส 3487 รหัส 3489 รหัส 3491
พระขุนแผนผงพรายกุมารหล่อ เนื้อทองผสม ตอกโค๊ตศาลา โค๊ตนะ 3 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมารหล่อ เนื้อทองผสม ตอกโค๊ตศาลา 2 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม "มีตา จมูก ปาก" พิมพ์ทรงงดงาม ในยุคตำแหน่ง "พระครูโต" ที่งดงาม เก่ามาก ลงชาดปิดทอง หลังกระดาน พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ชุบน้ำทอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ชุบน้ำทอง ลงจารยันต์และพ.ศ.
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
หล่อ เนื้อทองผสม
ตอกโค๊ตศาลา โค๊ตนะ 3 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
หล่อ เนื้อทองผสม
ตอกโค๊ตศาลา 2
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
"มีตา จมูก ปาก"
ลงชาดปิดทอง หลังกระดาน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ ชุบน้ำทอง
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ ชุบน้ำทอง
ลงจารยันต์และพ.ศ.
         
รหัส 3493 รหัส 3496 รหัส 3498 รหัส 3500 รหัส 3503
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์คะแนนจิ๋ว เนื้อทองคำ พ.ศ.2380 พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน "องค์เหลืองบุษราคัม" พระสมเด็จจิตรดา ชุบน้ำทอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม "องค์เหลืองบุษราคัม"
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์คะแนนจิ๋ว
เนื้อทองคำ พ.ศ.2380
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่พระประธาน
"องค์เหลืองบุษราคัม"
พระสมเด็จจิตรดา
ชุบน้ำทอง
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
"องค์เหลืองบุษราคัม"
         
รหัส 3505 รหัส 3507 รหัส 3509 รหัส 3511 รหัส 3512
พระสมเด็จวัดระฆัง แกะด้วยกระดูกช้าง จารยันต์ พระร่วง พระลือ เนื้อชิน วัดบ่อทองคำ เมืองสองแคว พระร่วง พระลือ เนื้อชิน วัดบ่อทองคำ เมืองสองแคว พระร่วง พระลือ องค์พุฒซ้อน กรุวัดบ่อทองคำ เมืองสองแคว พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน หลังจารยันต์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระสมเด็จวัดระฆัง
แกะด้วยกระดูกช้าง
จารยันต์
พระร่วง พระลือ
เนื้อชิน วัดบ่อทองคำ
พระร่วง พระลือ
เนื้อชิน วัดบ่อทองคำ
พระร่วง พระลือ
องค์พุฒซ้อน
กรุวัดบ่อทองคำ
พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน
หลังจารยันต์
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
รหัส 3514 รหัส 3517 รหัส 3520 รหัส 3522 รหัส 3524
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี "องค์ 15 ล้าน" พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
"องค์ 15 ล้าน"
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
         
รหัส 3526 รหัส 3528 รหัส 3530 รหัส 3535 รหัส 3536
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" เนื้อขาวงาช้าง แตกลายสังคโลก พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. 24 พ.ศ. 2348 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2390 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
เนื้อขาวงาช้าง
แตกลายสังคโลก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. 24
พ.ศ. 2348 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.
พ.ศ. 2390 ลงด้วยดินสอ
         
รหัส 3538 รหัส 3540 รหัส 3542 รหัส 3545 รหัส 3547
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2399 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2407 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2409 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2411 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2412 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.

พ.ศ. 2399 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.

พ.ศ. 2407 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.

พ.ศ. 2409 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.
พ.ศ. 2411 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.
พ.ศ. 2412 ลงด้วยดินสอ
         
รหัส 3549 รหัส 3550 รหัส 3552 รหัส 3554 รหัส 3556
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร. พ.ศ. 2414 ลงด้วยดินสอ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" ด้านหน้าอ่านว่า นะ โม พุท ธา ยะ ด้านหลังอ่านว่า นะ มะ พะ ทะ พุท ธะ สัง มิ นะ ชา ลิ ติ พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ มี ป.ว.ร.
พ.ศ. 2414 ลงด้วยดินสอ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
ด้านหน้า นะ โม พุท ธา
ยะ ด้านหลัง นะ มะ พะ
ทะ พุท ธะ สัง มิ
นะ ชา ลิ ติ
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
รหัส 3558 รหัส 3560 รหัส 3562 รหัส 3564 รหัส 3566
พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 4 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 2 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 4 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 2 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
รหัส 3568 รหัส 3570 รหัส 3573 รหัส 3575 รหัส 3577
พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 3 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พ.ศ.2517 ด้านหลังมีเหรียญรัชกาลที่ 9 ตอก 2 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เหรียญ 50 สตางค์ รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500 ตอก 4 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เหรียญ 50 สตางค์ รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500 ตอก 4 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เหรียญ 50 สตางค์ รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500 ตอก 4 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 3 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พ.ศ.2517 ด้านหลัง
มีเหรียญรัชกาลที่ 9
ตอก 2 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เหรียญ 50 สตางค์
รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500
ตอก 4 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เหรียญ 50 สตางค์
รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500
ตอก 4 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เหรียญ 50 สตางค์
รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500
ตอก 4 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
รหัส 3579 รหัส 3581 รหัส 3296 รหัส 3298 รหัส 3300
เหรียญ 50 สตางค์ รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500 ตอก 4 โค๊ต หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ "องค์พระประธาน" พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย เนื้อผงพุทธคุณ ออกสีงาช้าง แตกลายสังคโลก สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ผู้สร้าง พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่"พิมพ์พิเศษ"มีเส้นผม หลังพระกริ่ง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่"พิมพ์พิเศษ"มีเส้นผม หลังพระกริ่ง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พระขุนแผนผงพรายกุมาร รวมว่าน 108 ชนิด ครบสูตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เหรียญ 50 สตางค์
รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500
ตอก 4 โค๊ต
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
"องค์พระประธาน"
พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พิมพ์ใหญ่"พิมพ์พิเศษ"
มีเส้นผม หลังพระกริ่ง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
พิมพ์ใหญ่"พิมพ์พิเศษ"
มีเส้นผม หลังพระกริ่ง
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
พระขุนแผนผงพรายกุมาร
รวมว่าน 108 ชนิด
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
         
  ตัวอย่างพระการันตี  
         
  พระกริ่งชินบัญชร เนื้อผงพรายกุมาร ทาทองก้น โค๊ดศาลา หลวงปู่ทิม อิสริโก พระกริ่งชินบัญชร เนื้อผงพรายกุมาร ทาทองก้น โค๊ดศาลา หลวงปู่ทิม อิสริโก พระกริ่งชินบัญชร เนื้อผงพรายกุมาร ทาทองก้น โค๊ดศาลา หลวงปู่ทิม อิสริโก  
พระสมเด็จวัดระฆังโฆษิตารามที่นำเสนอเป็นพระที่บรรจุในโถเบ็ญจรงค์ที่มีรักและมีชาดเก่า
เป็นพระแท้การรันตีทั้งสิ้น แบ่งเช่าบูชาให้ผู้สนใจ และมีใบรับประกันพระแท้ให้ด้วย
สนใจโทรสอบถามได้ที่ 081-9177654
         
องค์ที่ 1 องค์ที่ 2 องค์ที่ 3 องค์ที่ 4 องค์ที่ 5
พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวัดระฆัง
พระสมเด็จวัดระฆัง
องค์ที่ 1
พระสมเด็จวัดระฆัง
องค์ที่ 2
พระสมเด็จวัดระฆัง
องค์ที่ 3
พระสมเด็จวัดระฆัง
องค์ที่ 4
พระสมเด็จวัดระฆัง
องค์ที่ 5
พระเครื่อง webpra-uamuletร้านพระกรรมฐานพุทโธดอทคอมศูนย์พระเครื่องสยามมงคล วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง
พระเพื่อน ดอทคอม  พระเครื่อง ของย่อยราคาเยา พระแท้บูชาถูก พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์เทพประสิทธิ์พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง เครื่องรางมหาเสน่ห์konenzyme.com
รวมพระดอทคอม
   
 
 


 
Face Book
 
QR Code
Line Pavareskrungsiam
 
Gallery of Secondhand Smulet
อ.ธำรงค์
 
banner slider_1
banner slider_2
banner slider_3
banner slider_4
banner slider_5
banner slider_6
banner slider_7
 
 
 
 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved