herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)
QR Code Line Pavareskrungsiam Gallery of Secondhand Smulet อ.ธำรงค์ ประกันไวรัสโคโรน่า Covid-19 โควิด 19   พระแนะนำ
Face Book

พระเครื่อง

 
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
 
พระกริ่งนอก
 
รหัส 0050
พระกริ่งจีนโบราณ หนองแสพระกริ่งจีนโบราณ หนองแสพระกริ่งจีนโบราณ หนองแส

พระกริ่งใหญ่จีนนอก บัวฐานกว้างแบบพระกริ่งหนองแส
           พระกริ่งใหญ่จีนนอก นำเข้ามาจากประเทศจีน และประเทศธิเบต สร้างตามคติความเชื่อฝ่ายมหายาน ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า "ไภษัชยคุรุ" ที่ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้ศรัทธาในพระองค์ด้วยความเชื่อ ก็จะพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ พระกริ่งถูกนำเข้ามาในยุคโบราณ โดยนำติดตัวเพื่อการเคารพบูชา และปกปักษ์รักษาคุ้มครอง โดยพ่อค้าประชาชนชาวจีนและธิเบต

พุทธลักษณะของพระกริ่ง
           ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาพาดบนพระเพลา พระหัตถ์ซ้ายทรงวชิราวุธ(หม้อน้ำมนต์) ประทับบนบัว ๒ ชั้นบัว ๗ คู่ พระเศียรมีไรพระศกและพระเมาลี ๓ ชั้น พระเกศตอกตุ๊ดตู่มาจากหุ่นเทียนเดิม พระเนตรเป็นเสนาเฉียงแบบตาจีน พระนาสิกปลายแบบไม่โด่ง พระโอษฐ์เม้ม สังฆาฎิเป็นเม็ดไข่ปลา พบตะเข็บข้าง
           ด้านหลัง ที่สังฆาฎิเป็นแบบเลียบ และเจาะที่ฐานบัวชั้นบน และใส่เม็ดกริ่งด้านซ้ายมือ และอุดด้วยสัมฤทธิ์ชนิดเดียวกัน แต่องค์นี้กริ่งเขย่ามีเสียงดังเล็กน้อย ใต้ฐานพระกริ่งเป็นแบบเรียบ เนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์โชค วรรณะเหลือง เนื้อทองเหลืองแก่ทอง เนื้อแห้งสนิท และเห็นรอยเหี่ยวย้นที่ด้านหลังขององค์

ขนาดของพระกริ่ง
           วัดจากใต้ฐานถึงพระเกศยาว ๔.๒ ซ.ม. วัดจากพระชานุด้านซ้ายถึงพระชานุขวากว้าง ๑.๘ ซ.ม. วัดจากบัวด้านซ้ายล่างถึงบัวด้านขวาล่างกว้าง ๒.๗ ซ.ม. เป็นพระกริ่งที่ฐานกว้างกว่าพระกริ่งทั่วไปหลายเซ็น เป็นพระกริ่งนอกองค์หนึ่ง ที่มีผู้ชำนาญพระกริ่งบอกว่ากริ่งนี้เรียกพระกริ่ง"หนองแส"
           พชร กรุงเก่า

line
line
รหัส 9905
พระกริ่งใหญ่จีนยุคแรกพระกริ่งใหญ่จีนยุคแรกพระกริ่งใหญ่จีนยุคแรก
   
พระกริ่งนอก,กริ่งจีน,กริ่งต้นแบบพระกริ่งนอก,กริ่งจีน,กริ่งต้นแบบ
   
พระกริ่งนอก,กริ่งจีน,กริ่งต้นแบบพระกริ่งนอก,กริ่งจีน,กริ่งต้นแบบ

พระกริ่งใหญ่จีนยุคแรก จีวรและเส้นสังฆาฎิเป็นเม็ดไข่ปลา ตอกโค๊ตรูปดอกไม้ที่บัวทั้ง ๗ คู่
           พระกริ่งใหญ่จีนนอก นำเข้ามาจากประเทศจีนและประเทศธิเบต สร้างตามคติความเชื่อฝ่ายมหายาน ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า "ไภษัชยคุรุ" ที่ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้ศรัทธาในพระองค์ด้วยความเชื่อ ก็จะพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ พระกริ่งถูกนำเข้ามาในยุคโบราณ โดยนำติดตัวเพื่อการเคารพบูชา และปกปักษ์รักษาคุ้มครอง โดยพ่อค้าประชาชนชาวจีน และธิเบต

พุทธลักษณะของพระกริ่ง
           ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาพาดบนพระเพลา พระหัตถ์ซ้ายทรงวชิราวุธ(หม้อน้ำมนต์) ประทับบนบัว ๒ ชั้น บัว ๗ คู่ พระเศียรมีไรพระศกและพระเมาลี ๓ ชั้น พระเกศตอกตุ๊ดตู่มาจากหุ่นเทียนเดิม พระเนตรเป็นเสนาเฉียงแบบตาจีน พระนาสิกปลายแบบไม่โด่ง พระโอษฐ์เม้ม ชายจีวรและสังฆาฎิเป็นเม็ดไข่ปลา ด้านหน้าไม่พบตะเข็บข้างและรอยประกบ และที่บัวทั้ง ๗ คู่ ตอกโค๊ตรูปดอกไม้จีนทุกคู่
           ด้านหลัง ที่จีวรและสังฆาฎิเป็นแบบไข่ปลา และเจาะที่ฐานบัวชั้นบนขวามือ ใส่เม็ดกริ่งและอุดด้วยสัมฤทธิ์ชนิดเดียวกัน และพระกริ่งองค์นี้ กริ่งเขย่าไม่ดัง เนื่อจากน้ำและความชื้น ใต้ฐานพระกริ่งเป็นแบบเรียบ และด้านหลังของพระกริ่งตอกโค๊ตกลม ลึกลงไปเล็กน้อย เนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ผล มีวรรณะสีแดง วรรณะคล้ายนากหรือออกสีน้ำตาลไหม้

ขนาดของพระกริ่ง
           วัดจากใต้ฐานถึงพระเกศยาว ๔.๒ ซ.ม. วัดจากพระชานุด้านซ้ายถึงพระชานุขวากว้าง ๑.๘ ซ.ม. วัดจากบัวด้านซ้ายล่างถึงบัวด้านขวาล่างกว้าง ๒.๒ ซ.ม. และได้นำพระกริ่งที่สร้างยุคเดียวกัน จากที่มาจากแหล่งเดียวกัน มาให้ศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบ เช่น สังฆาฎิและจีวรซึ่งเป็นเม็ดไข่ปลาทั้ง ๒ องค์ ทั้งด้านหน้าและหลัง ส่วนกลีบบัวของพระกริ่งทั้ง ๒ องค์ ก็ตอกโค๊ตดอกไม้จากจีนเหมือนกัน และพระกริ่งทั้ง ๒ องค์ ยังตอกโค๊ตเป็นสัญลักษณ์ตอกกลมลึก แบบภาษาจีน และอีกองค์ตอกเป็นภาษาจีนอ่านว่า "ฮก" แปลว่า วาสนา ได้แก่ความเป็นใหญ่ เป็นอิสระ มียศถาบรรดาศักดิ์ การทั้งปวงสำเร็จด้วยอานุภาพคุณแห่งความดีงาม และพระกริ่งทั้ง ๒ องค์ ยังบอกให้ทราบถึงยุคการสร้าง ในวาระเดียวกันอย่างไม่ผิดยุคผิดสมัยอย่างแน่นอน...
           พชร กรุงเก่า  

line
line
รหัส 1220
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
 
รหัส 1222 รหัส 1806
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
line
line
รหัส 6386
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6389
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6395
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6506
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6509
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6512
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6516
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 6520
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
 
รหัส 9341
พระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณพระกริ่งจีนโบราณ
line
line
สนใจสอบถาม โทร. 081-9177654 ( อ.เศรษฐพร )
 
 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved