herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)
QR Code Line Pavareskrungsiam Gallery of Secondhand Smulet อ.ธำรงค์ ประกันไวรัสโคโรน่า Covid-19 โควิด 19   พระแนะนำ
Face Book

พระเครื่อง

 
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
   
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๖
   
รหัส 2014
พระกริ่งปวเรศหล่อช่อ๙ เนื้อสัมฤทธิ์ออกดำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศหล่อช่อ๙ เนื้อสัมฤทธิ์ออกดำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศหล่อช่อ๙ เนื้อสัมฤทธิ์ออกดำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศหล่อช่อ๙ เนื้อสัมฤทธิ์ออกดำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯ
พระกริ่งปวเรศหล่อช่อ๙ เนื้อสัมฤทธิ์ออกดำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯ
 
รหัส 2043
พระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯพระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯ
พระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ.2416 วัดบวรฯ หนัก ๕๖.๓ กรัม
line
line

พระกริ่งปวเรศรุ่น ๑ พ.ศ.๒๔๑๖ การสร้างวาระ ๑
           สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระองค์ได้สร้างพระกริ่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๑๖ เพื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ครั้งที่ ๒ เมื่อพระชนมายุ ๒๐ พระชันษา ซึ่งในช่วง พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครั้งแรกพระองค์อายุเพียง ๑๕ พระชันษา ตามประเพณีในสมัยโบราณการขึ้นครองราชย์สมบัติต้องพระชนมายุ ๒๐ พระชันษา พอครบพระชนมายุ ๒๐ พระชันษาเต็ม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ จึงได้สร้างพระกริ่งของพระองค์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๖ เมื่อถึงพิธีออกผนวชเป็นพระภิกษุ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นครั้งที่ ๒ กรมพระยาปวเรศฯได้สร้างพระกริ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ท่านคงจะออกแบบพระกริ่งไว้หลายพิมพ์เพื่อการเฉลิมฉลองในวาระนี้ พระกริ่งจึงไม่เหมือนกัน ซึ่งพระกริ่งการสร้างวาระ ๑ รุ่นแรก พระพักตร์จะดูอิ่มเอิบสมบูรณ์ ตรงกับการเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ ๕

     ลักษณะองค์พุทธปฎิมาลอยองค์
           เป็นพระปฎิมากรรมขนาดเล็กประทับนั่งขัดสมาธิเพชรเหนือบัวคว่ำบัวหงาย ๒ ชั้นๆละ ๑ กลีบ ปรางมารวิชัย ปรากฏรูปพระจันทร์เสี้ยว พระศกตอกรอยตุ๊ดตู่ ใต้ฐานด้านล่างปะก้นบรรจุลูกกริ่ง วัดจากฐานบัวด้านล่างถึงปลายพระเกศ ๔.๑ ซ.ม. ถ้าวัดจากกลีบบัวด้านล่างถึงพระเกศ ๔ ซ.ม. ความกว้างวัดจากกลีบบัวด้านซ้ายมาถึงกลีบบัวด้านขวายาว ๒.๒ ซ.ม. วัดจากพระชานุด้านซ้ายมาถึงพระชานุด้านขวายาว ๒ ซ.ม. ใต้ฐานทุกองค์แม่เหล็กดูดติด

     ลักษณะการตอกเม็ดงา
          พระกริ่งปวเรศ มีการตอกเม็ดงาปลายชี้ขึ้น ภายในเม็ดงามีไส้เม็ดงาเล็กมาก เล็กกว่าปี พ.ศ.๒๔๓๔ มีทั้งตอกเม็ดงา ๑ เม็ด, ๒ เม็ด และเม็ดงา ๓ เม็ด ที่พบเห็นขึ้นอยู่กับช่างผู้ตอก และวาระของการสร้าง มีทั้งเนื้อสัมฤทธิ์ เปียกทอง และทองคำ ซึ่งพิมพ์นี้พระโอษฐ์จะเม้มเข้ามา ทำให้พระปรางทั้งสองข้างขององค์พระ มีลักษณะอูมออกข้างมากกว่าพิมพ์อื่นๆ พระพักตร์ดูสวยงาม ซึ่งหายากมากกว่าพิมพ์อื่นๆ และจัดเป็นพิมพ์ที่สวยงามที่สุดที่ผมเองพบมา สมกับพระราชพิธีสำคัญทั้ง ๒ พิธี ในพิธีออกผนวช และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติครั้งที่ ๒

           พระกริ่งวาระสำคัญรุ่นน ี้ที่ถือว่าเป็นพระกริ่งล้ำค่าของผู้ที่ต้องการไว้คุ้มครองป้องกันภัย และเป็นทรัพย์ทวีคูณสู่วงค์ตระกูลของท่านเอง
           พชร เมืองเก่า....

   
รหัส 8999
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 8992
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 8995
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 6261 รหัส 6363
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 6230 รหัส 6228
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
line
line

พระกริ่งปวเรศรุ่น ๑ พ.ศ.๒๔๑๖ การสร้างวาระ ๒
           ปีระกา จศ.๑๒๓๕ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จดำรงถวัลย์สมบัติ ณ.กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุธยา ทรงเจริญพระชนม์ถ้วน ๒๐ พรรษา สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระองค์คงจะสร้างพระกริ่งของพระองค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คงจะออกแบบพระกริ่งของพระองค์เองเป็น ๒ แบบ แต่มี ๒ ลักษณะ คือในพิธีในพระราชพิธีทรงผนวช และถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ องค์พระกริ่งจึงไม่เหมือนกัน องค์พระปฎิมากร ความสูงวัดจากฐานด้านล่างของขอบบัวคว่ำบัวหงายถึงปลายพระเกศ สูง ๔.๒ ซ.ม. ความกว้างวัดจากกลีบบัวด้านขวาถึงกลีบบัวด้านซ้ายองค์พระกว้าง ๒.๒ ซ.ม. วัดจากพระชานุด้านขวาถึงพระชานุด้านซ้ายองค์พระกว้าง ๒ ซ.ม. การตอกเม็ดงาปลายชี้ขึ้น มีไส้เม็ดงา แม่เหล็กดูดติดที่ใต้พระกริ่ง ผู้นำเสนอตั้งราคาแบ่งเช่าไว้ ๑๐ ล้านบาท
           พชร กรุงเก่า

 
รหัส 6210 รหัส 6212
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
 
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 รัชกาลที่ 5 ทรงพระบรมราชาภิเษกครองราชย์เป็นครั้งที่ 2
  • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สร้างเพื่อทรงถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นครองราชย์สมบัติ
  • โค๊ตเมล็ดงาจะอยู่ด้านขวาของฐานบัว ในวาระนี้พระกริ่งฯที่สร้างที่พบเห็นมีน้อยมาก
line
line

พระกริ่งปวเรศ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๔๑๖
           พระกริ่งปวเรศรุ่น ๑ พ.ศ.๒๔๑๖ การสร้างวาระ พิเศษ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระองค์ได้สร้างพระกริ่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๑๖ เพื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ครั้งที่ ๒ เมื่อพระชนมายุ ๒๐ พระชันษา ซึ่งในช่วงพ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครั้งแรกพระองค์อายุเพียง ๑๕ พระชันษาตามประเพณีในสมัยโบราณกาล ขึ้นครองราชย์สมบัติต้องพระชนมายุ ๒๐ พระชันษา พอครบพระชนมายุ ๒๐พระชันษาเต็ม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ จึงได้สร้างพระกริ่งของพระองค์ขึ้นในปีพ.ศ. ๒๔๑๖ เมื่อถึงพิธี ออกผนวชเป็นพระภิกษุและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นครั้งที่ ๒ กรมพระยาปวเรศฯได้สร้างพระกริ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ท่านคงจะออกแบบพระกริ่งไว้หลายพิมพ์ เพื่อการเฉลิมฉลองในวาระนี้พระกริ่งจึงไม่เหมือนกันซึ่งพระกริ่งการสร้างวาระพิเศษ รุ่นแรก พระพักตร์จะดูอิ่มเอิบสมบูรณ์ ตรงกับการเสด็จขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ ๕

     ลักษณะองค์พุทธปฎิมาลอยองค์
           เป็นพระปฎิมากรรมขนาดเล็กประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เหนือบัวคว่ำ บัวหงาย ๒ชั้นๆละ๑ กลีบ ปางมารวิชัยปรากฏรูปพระจันทร์เสี้ยว พระศกตอกรอยตุ๊ดตู่ ใต้ฐานด้านล่างปะก้นบรรจุลูกกริ่ง วัดจากฐานบัวด้านล่างถึงปลายพระเกศ ๔.๒ ซ.ม. ถ้าวัดจากกลีบบัวด้านล่างถึงพระเกศ ๔.๑ ซ.ม. ความกว้างวัดจากกลีบบัวด้านซ้ายมาถึงกลีบบัวด้านขวายาว ๒.๑ ซ.ม. วัดจากพระชานุด้านซ้ายมาถึงพระชานุด้านขวายาว ๒ ซ.ม.ใต้ฐานทุกองค์แม่เหล็กดูดติด

     ลักษณะการตอกเม็ดงา
           พระกริ่งปวเรศมีการตอกเม็ดงาปลายชี้ลงตอกเม็ดงา ๑๑ เม็ด ภายในเม็ดงามีไส้เม็ดงาทุกเม็ด ที่พบเห็นขึ้นอยู่กับช่างผู้ตอกและวาระของการสร้าง พระกริ่งมีพระพักตร์ดูสวยงาม ซึ่งหายากมากอีกพิมพ์หนึ่ง แต่พระศกจะตอกโดยช่างฝีมือซึ่ง ตอกซ้ำจากแม่พิมพ์ประกบ มีตะเข็บ พระเกศจะแต่งเหมือนพิมพ์ทั่วไป ผิวพระกริ่งมีความเก่าถึงยุค ซึ่งเนื้อพระกริ่งออกสีแดงเข้มเป็นสัมฤทธิ์ผลหรือเรียกว่าโลหะทั้ง ๓ คือมีทองแดงเป็นส่วนใหญ่ มีเงินกับทองคำเล็กน้อย วรรณะออกคล้ำคลายสีมะขามเปียก ส่งเสริมพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม และความสำเร็จทุกประการ ฯ สมกับพระราชพิธีสำคัญทั้ง ๒พิธี ในพิธีออกผนวช และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติครั้งที่ ๒ ของรัชกาลที่ ๕ และยังพบพระกริ่งที่ตอกโค๊ตเม็ดงาลักษณะนี้แต่ไส้ในกลมเหมือนเม็ดกระดุม

         พระกริ่งวาระสำคัญรุ่นนี้ที่ถือว่า เป็นพระกริ่งล้ำค่าของผู้ที่ต้องการไว้คุ้มครองป้องกันภัยและเป็นทรัพย์ทวีคูณสู่วงค์ตระกูลของท่านเอง ผู้เป็นเจ้าของแบ่งเช่าไว้ องค์ละ ๑๐ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)
พชร เมืองเก่า....

   
รหัส 6374
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 6380 รหัส 6384
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
   
รหัส 6232 รหัส 6226
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2416
line
line
สนใจสอบถาม โทร. 081-9177654 ( อ.เศรษฐพร )
 
 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved