herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)
QR Code Line Pavareskrungsiam Gallery of Secondhand Smulet อ.ธำรงค์ ประกันไวรัสโคโรน่า Covid-19 โควิด 19   พระแนะนำ
Face Book

พระเครื่อง

 
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
 
พระกริ่งปวเรศพิมพ์ "องค์วิมุติสุข"
   
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
รหัส 8637
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข

พระกริ่งปวเรศพิมพ์ “องค์วิมุติสุข”ที่หล่อเป็นช่อ ๙ องค์
           พระกริ่งปวเรศพิมพ์“วิมุติสุข”ที่สร้างเป็นช่อ เป็นวิธีกรรมโบราณของช่างที่สร้างพระทำครั้งเดียวได้พระจำนวนหลายๆองค์พระกริ่งปวเรศ  หลายพิมพ์ก็ได้สร้างโดยวิธีการนี้
           และการสร้างเป็นช่ออีกความศรัทธาความเชื่อหนึ่งเพื่อการมีไว้เพี่อบูชาไว้ที่บ้านเรือนเพื่อความเป็น ศิริมงคลกับผู้บูชาผู้อยู่อาศัย มีไว้เพื่อปกป้องภัยและการสร้างพระกริ่งในความเชื่อเพื่อบูชาแด่องค์พระภาคเจ้าไภษัชยคุรุ ไวฑูรย์ประภาตถาคตเจ้า ผู้เป็นพระบรมครู ของบรรดาแพทย์รักษาโรคทั้งหลาย ผู้มีพระรัศมีงดงามดุจแก้วมณีไพฑูรย์อันรุ่งเรืองสว่างไสว เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า คือตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองโดยแท้ เพื่อการทำน้ำมนต์อัน.อันศักดิ์สิทธิ์
           พระกริ่งชุดนี้ทุกองค์ จะเจาะรูที่ใต้ก้นพระกริ่งหลังจากการแต่งก้นกริ่ง โดยตัดช่อออกเพื่อใส่เม็ดเหล็กไหล หรือพระกริ่งบางองค์จะเจาะรูที่สะโพกของพระกริ่ง เพื่อใส่เม็ดเหล็กไหล มีอยู่บางพิมพ์ที่สร้างและแต่งพิเศษ ที่ติดแผ่นทองแดง แผ่นเงิน แผ่นทองคำ ใต้ก้นพระกริ่ง ทำให้พระกริ่งเมื่อเขย่าจะมีเสียงกังวานมากยิ่งขึ้น การสรรคสร้างขึ้นอยู่กับช่างฝีมือแด่ละยุค แต่ละสมัย ที่มีความสามารถจะบรรจงการสร้าง ตบแต่งให้พระกริ่งสวยงามระดับที่ต้องการ ที่เราเรียกว่าพิมพ์แต่ง และบางองค์ฝังหมุดทองคำที่พระพักตร์ ที่ผ้าสังฆาฏิเป็นหมุดทองคำ และตอกลายผ้าเป็นลายดอกพิกุลหรือลายอื่นๆ มีพระกริ่งยอดที่ไม่ได้ตอกเม็ดพระศกแบบเพระเศียรเรียบ และอีก ๘ องค์ พระมีลักษณะคล้ายกันตอกพระศกทุกองค์
           ผมขอขอบท่านผู้ใหญ่ที่ไม่ออกนามได้เมตตาให้ นำพระกริ่งช่อนี้มานำเสนอแก่สมาชิกที่ศึกษา และศรัทธาความเชื่อพระกริ่งทุกยุคทุกสมัยเพื่อประดับความรู้ที่จัดสร้างโดยช่างหลวงในพิธีใหญ่ เป็นพระกริ่งพิมพ์องค์วิมุติสุขที่งดงาม  ที่สภาพเดิมสวยงามยิ่งของเมืองสยามรุ่งเรืองเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของศาสนาพุทธให้ยั่งยืนตลอด ๕,๐๐๐ ปี
           พชร กรุงเก่า 

 
รหัส 8631
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
   

พระกริ่งปวเรศพิมพ์ “องค์วิมุติสุข”ที่หล่อเป็นช่อ ๙ องค์
           พระกริ่งปวเรศพิมพ์“วิมุติสุข”เนื้อทองผสมที่สร้างเป็นช่อ  ช่อที่๒ เป็นวิธีกรรมโบราณของช่างที่สร้างพระทำครั้งเดียวได้พระจำนวนหลายๆองค์พระกริ่งปวเรศ  หลายพิมพ์ก็ได้สร้างโดยวิธีการนี้
การสร้างเป็นช่ออีกความศรัทธาความเชื่อหนึ่ง เพื่อการมีไว้เพี่อบูชาไว้ที่บ้านเรือน เพื่อความเป็นศิริมงคลกับผู้บูชาผู้อยู่อาศัย มีไว้เพื่อปกป้องภัยและการสร้างพระกริ่งในความเชื่อเพื่อบูชาแด่องค์พระภาคเจ้าไภษัชยคุรุ ไวฑูรย์ประภาตถาคตเจ้า ผู้เป็นพระบรมครู ของบรรดาแพทย์รักษาโรคทั้งหลาย ผู้มีพระรัศมีงดงามดุจแก้วมณีไพฑูรย์อันรุ่งเรืองสว่างไสว เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า คือตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองโดยแท้ เพื่อการทำน้ำมนต์อัน.อันศักดิ์สิทธิ์
           พระกริ่งองค์วิมุติสุขนี้ ทุกองค์จะเจาะรูที่ใต้ก้นพระกริ่งหลังจากการแต่งก้นกริ่ง โดยตัดช่อออกเพื่อใส่เม็ดเหล็กไหล หรือพระกริ่งบางองค์จะเจาะรูที่สะโพกของพระกริ่ง เพื่อใส่เม็ดเหล็กไหล มีอยู่บางพิมพ์ที่สร้างและแต่งพิเศษที่ติดแผ่นทองแดง แผ่นเงิน แผ่นทองคำ ใต้ก้นพระกริ่งทำให้พระกริ่งเมื่อเขย่าจะมีเสียงกังวานมากยิ่งขึ้น การสรรสร้างขึ้นอยู่กับช่างฝีมือแด่ละยุคแต่ละสมัย ที่มีความสามารถจะบรรจงการสร้าง ตบแต่งให้พระกริ่งสวยงามระดับที่ต้องการ ที่เราเรียกว่าพิมพ์แต่ง และบางองค์ฝังหมุดทองคำที่พระพักตร์ ที่ผ้าสังฆาฏิเป็นหมุดทองคำ และตอกลายผ้าเป็นลายดอกพิกุลหรือลายอื่นๆ มีพระกริ่งยอด ๑ องค์ อีก ๘ องค์ พระมีลักษณะคล้ายกัน ที่บอกว่าเป็นพระกริ่งทองผสมเพราะ เนื้อสีทองอร่ามตาและมีคราบเบ้าติดตามซอกขององค์พระทุกองค์ ถ้าชุบทองหรือเปียกทอง จะไม่มีคราบเบ้าติดตามซอกแน่นอน ทำให้พระกริ่งองค์วิมุติสุขเนื้อสวยงามตา น่าเคารพสักการบูชาองค์พระภาคเจ้าไภษัชยคุรุ ไวฑูรย์ประภาตถาคตเจ้า อย่างสุขยิ่ง
           ผมขอขอบท่านผู้ใหญ่ที่ไม่ออกนาม ได้เมตตาให้พระกริ่งองค์วิมุติสุขเนื้อทองผสมล้ำค่า ประเมินราคาเช่าบูชาไม่ได้ นำพระกริ่งช่อนี้มานำเสนออีกช่อหนึ่งแก่สมาชิกที่ต้องการศึกษา และศรัทธาความเชื่อพระกริ่งทุกยุคทุกสมัยเพื่อประดับความรู้สร้างโดยช่างสิบหมู่วังหลวงในพิธีใหญ่ เป็นพระกริ่งพิมพ์องค์วิมุติสุขเนื้อทองผสมที่สวยงดงามยิ่ง  ที่สภาพเดิมสวยงามยิ่งของเมืองสยามรุ่งเรืองเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของศาสนาพุทธให้ยั่งยืนตลอด ๕,๐๐๐ ปี เป็นพระกริ่งต้นแบบที่สร้างเป็นช่ออย่างสวยงามลงตัว
           พชร กรุงเก่า 

ไภษัชยคุรุ ไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า
พระกริ่งช่อ ปวเรศ วิเศษยิ่ง
องค์พระกริ่ง วิมุติงาม ช่างสร้างสรร
กริ่งทั้งเก้า ทรงสถิตย์ เลิศมงคล
เปี่ยมด้วยมนต์ ยอดยิ่ง ทุกสิ่งงาม
line
line

พระกริ่งปวเรศพิมพ์พิเศษ "องค์วิมุติสุข"
           ผมไม่ได้เสนอพระกริ่งปวเรศมานาน เมื่อเก็บสะสมพระกริ่งชุดนี้ ก็ด้วยความศรัทธาหลงใหลในพระกริ่ง แม้เงินจะหายากในยุคนี้ แต่อดใจไม่ได้ที่จะเก็บเข้ามา จึงขอตั้งชื่อพระกริ่งปวเรศองค์นี้ว่า พระกริ่งปวเรศ “องค์วิมุตติสุข” (ซึ่งมีความหมายถึง สุขเกิดจากการหลุดพ้น คือความสุขของพระอริยบุคคล ระดับพระอรหันต์ซึ่งมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง) เพื่อนำเสนอแบ่งปันความรู้ ซึ่งถ่ายรูปบันทึกทั้งน้ำหนัก ขนาด ความกว้างของฐานและ ความสูงของพระกริ่งไว้ และการใส่เม็ดกริ่ง โดยมีบางองค์ที่เจาะที่สะโพก และส่วนมากจะเจาะที่ใต้ก้นของพระกริ่ง เพื่อใส่เม็ดกริ่ง เพื่อเขย่าให้เกิดเสียงดังตามความเชื่อของชาวธิเบต ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ องค์์

 
รหัส 4500
พระกริ่งปวเรศกรุงสยามพระกริ่งปวเรศกรุงสยามพระกริ่งปวเรศกรุงสยามพระกริ่งปวเรศกรุงสยามพระกริ่งปวเรศกรุงสยาม
 
 
พระกริ่งองค์ที่ ๑
รหัส 3000
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เป็นพระกริ่งเนื้อสัมฤทธิ์กลับดำ เจาะสะโพกเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๓.๗ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๒๘.๗ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๒
รหัส 3002
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เป็นพระกริ่งเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อแก่ทอง เนื้อพระกริ่งเป็นเกล็ด แสดงว่าเนื้อผสมโลหะเก่า เจาะใต้ก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๓.๗ ซ.ม.วัดจากฐานกว้าง ๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๒๗.๘ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๓
รหัส 3005
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เป็นพระกริ่งเนื้อสัมฤทธิ์ออกเหลือง เจาะใต้ก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง และตอกเลข ๒๔๓ มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๔ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๑.๙ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๔
รหัส 3008
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เป็นพระกริ่งเนื้อสัมฤทธิ์กลับดำ ตอกโค๊ตเป็นรูปดอกไม้ครึ่งดอก เจาะใต้ก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๔ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๓.๒ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๕
รหัส 3010
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เนื้อสัมฤทธิ์ผิวเนื้อในเหลือง ตอกโค๊ตดอกไม้เต็ม เจาะใต้ก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๔ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๒.๒ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๖
รหัส 3012
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เนื้อสัมฤทธิ์ออกเหลือง ผิวสนิมแดง ตอกโค๊ตรูปยันต์ เจาะใต้ก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศถึงใต้ฐานล่าง ๔ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๑.๑ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๗
รหัส 3014
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เนื้อสัมฤทธิ์เหลืองลงรัก เจาะใต้กริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศ ๔ ซ.ม.วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๒.๖ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๘
รหัส 3016
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เนื้อสัมฤทธิ์เหลืองลงรักไว้ เจาะก้นกริ่งเพื่อใส่เม็ดกริ่ง มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศ ๔ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒.๒ ซ.ม. มีน้ำหนัก ๓๓.๐ กรัม
line
line
พระกริ่งองค์ที่ ๙
รหัส 3018
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
 
พระกริ่งองค์ที่ ๑๐ พระกริ่งองค์ที่ ๑๑
รหัส 3020 รหัส 3022
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
          เป็นพระกริ่งปวเรศ ที่สร้างมีลักษณะพิเศษอยู่หลายที่ คือ
             - ที่จีวรเป็นเม็ดไข่ปลาสวยงามมาก ที่พระศกตอกเป็นพระศกแบบ ๒ ชั้น
             - ที่บัวทั้ง ๘ คู่ ตอกเป็นดอกไม้แบบจีน
             - ที่ด้านหลังตอกภาษาจีน ว่า ฮก หมายถึง บุญ วาสนา อำนาจ และเกียรติยศ
             - เจาะก้นเพื่อใส่เม็ดกริ่ง เนื้อผิวแห้ง
          มีขนาดความสูง วัดจากพระเกศ ๓.๙ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๒ ซ.ม. เหมือนกันทั้ง ๓ องค์ มีน้ำหนักแตกต่างกันคือ
          องค์แรกหนัก ๙ กรัม องค์ที่ ๑๐ หนัก ๒๗.๙ กรัม และองค์ที่ ๑๑ หนัก ๒๗.๖ กรัม
line
line
เปรียบเทียบการเจาะ เพื่อใส่เม็ดกริ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจากยุค
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
เปรียบเทียบจากการเจาะก้นกริ่งเพื่อการใส่เม็ดกริ่ง
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
 
เปรียบเทียบสัญญาลักษณ์โค๊ต เป็นรูปดอกไม้อยู่ด้านหลังผิวพระกริ่งคล้ายกัน
พระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุขพระกริ่งปวเรศ วัดบวร พิมพ์พิเศษ วิมุติสุข
line
line
          พระกริ่งปวเรศ “องค์วิมุตติสุข” ทั้ง ๑๑ องค์ ที่นำมาให้ศึกษา เป็นพระกริ่งที่เก่า หาชมได้ที่นี่ และนำพระกริ่งปวเรศในยุค พ.ศ. ๒๓๘๒ - ๒๓๙๗ ซึ่งเป็นโลหะถึงยุค เนื้อโลหะและลักษณะการสร้าง การเจาะก้นกริ่งเหมือนกันมาก ได้นำมาเปรียบเทียบให้ได้ชมศึกษา พระกริ่งปวเรศวัดบวรฯ ยุคแรกที่ถูกลืม ที่อยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๘๒ – ๒๓๙๗ ในยุคสมเด็จพุฒาจารย์โต และพระสังฆราชองค์ที่ ๗ และพระผู้ทรงญาณบารมีในยุคนั้นๆร่วมปลุกเสก จึงเป็นพระกริ่งที่ล้ำค่า ควรแก่การศึกษาและสะสมอย่างยิ่ง จากกาลเวลา ถ้าพระนามที่ตั้งไม่ถูกต้อง ผมขออภัยจากท่านผู้รู้และหวังดีในธรรม ขอบคุณ
พชร กรุงเก่า
line
line
สนใจสอบถาม โทร. 081-9177654 ( อ.เศรษฐพร )
 
 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved