herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)
QR Code Line Pavareskrungsiam Gallery of Secondhand Smulet อ.ธำรงค์ ประกันไวรัสโคโรน่า Covid-19 โควิด 19   พระแนะนำ
Face Book

พระเครื่อง

 
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
 
หินธิเบต
   
          ลูกปัด(BEADS)หินอะเกต(AGATE) ที่มีการแต่งด้วยสีขาวเป็นดวงตา เป็นลูกปัดที่มีค่า ที่ถูกค้นพบในจังหวัดลพบุรี เป็นดินแดนยุคโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ที่พระพุทธองค์เสด็จผ่านทางอากาศ เพื่อมาโปรดฤษีสัจจพันธ เป็นดาบสอยู่ ณเขาสัจจพันธ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเรือนยอดผ่านมา โดยเห็นอุปนิสัยจึงเสด็จลงโปรด ให้สำเร็จอรหัตผลองค์แรกของไทย แล้วประธานเอหิภิกขุจึงมีเอหิภิกขุขึ้นในเมืองไทย และพระสัจจพันธเถรได้ทูลขอรอยพระพุทธบาทเพื่อบูชาสักการะ ทรงอธิฐานเหยียบประทับรอยพระพุทธบาท ทรงอธิฐานขยายให้ใหญ่ ๓เท่า จึงมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ ณ.ภูเขาสัจจพันธนั้น นับว่าลพบุรีเป็นเมืองนับมาจากอดีต ลูกปัดมีตาที่เราเรียกว่าหินธิเบต เป็นเครื่องประดับขนาดเล็กที่ถูกค้นพบที่ลพบุรีจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งพบอยู่ในเรือโบราณและในพื้นดินด้านล่าง ความลึก ๒-๓ เมตร ซึ่งเป็นดินขาวแบบดินสอพอง มนุษย์นำมาเป็นเครื่องสวมใส่มาหลายพันปี ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของคนยุคนั้นกับโลกแห่งวิญญาณ เทพเจ้าที่บูชาในลัทธิของตน และความเชื่อทางศาสนาซึ่งเกี่ยวกับลัทธิและความกลัว ลูกปัดหลากชนิดจึงถูกสร้างตามความเชื่อมีหลายรูปแบบ มีทั้งดวงตาหนึ่งดวงและหลายๆดวงตา ยังมีสัญญลักษณ์รูปแบบแปลกๆอีกมากมาย รูปมังกร รูปเจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ ในแต่ละสังคมแต่ยุคสมัย คนยุคโบราณมักมีความเชื่อความศรัทธาไม่แตกต่างคนยุคปัจจุบันไม่มีผิดเลยแม้แต่น้อย ในเรื่องความสวยงามของลูกปัดและเป็นเครื่องรางนำโชคและป้องกันอันตราย ในความเชื่อที่ถูกส่งผ่านจากอดีตมาถึงปัจจุบัน แต่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ในสมัยเก่าก่อนคงใช้เป็นสินค้าแลกเปลี่ยน เครื่องรางนำโชค ป้องกันสิ่งเร้นลับที่ตามนุษย์เองมองไม่เห็น เป็นผลงานสร้างสรรค์ของธรรมชาติ บวกความเชื่อโดยแท้ของคนยุคก่อน เพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันภัยอันตราย เครื่องประดับของชนต่างชั้นวรรณะต่างเชื้อชาติ อยู่ติดกายของพวกเขาจนจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า ในสถานที่ฝังร่างของแต่ละคนจะพบเครื่องประดับเหล่านี้อยู่ไม่ห่างกายเลย ในต่างประเทศมีนักสะสมที่นิยมความสวยงาม มนต์เสน่ห์ของหินธิเบตและลูกปัด สะสมและศึกษาลูกปัดกันอย่างจริงจังและแผ่หลายทั่วโลก ในประเทศทิเบต ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา มีลามะเป็นสงฆ์ที่เคร่งคัดด้านปฎิบัติธรรม ได้สร้างลูกปัดด้วยหินอะเกตมีตาและบางท่านเรียกว่า "ซี" นับเวลาเป็นพันกว่าปี ซึ่งมีตาตั้งแต่หนึ่งตาและหลายๆตา แต่ละตามีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งคนในธิเบตเชื่ออำนาจพลัง อำนาจและป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้น และสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นมาใช้เพื่อป้องกันภัย อันจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและส่งผ่านมาสู่ยุคปัจจุบันและตลอดไป ตราบเท่ามนุษย์ ยังมีความไม่มั่นใจและความกลัว
           พชร เมืองเก่า
 
รหัส 8735 รหัส 8736
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8737 รหัส 8738
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8739 รหัส 8740
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8741 รหัส 8742
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8743 รหัส 8744
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8745 รหัส 8746
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8747 รหัส 8748
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8749 รหัส 8750
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8751 รหัส 8752
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8753 รหัส 8754
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8755 รหัส 8756
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8757 รหัส 8758
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8759 รหัส 8760
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8761 รหัส 8762
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8763 รหัส 8764
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8765 รหัส 8766
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8767 รหัส 8768
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8769 รหัส 8770
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8771 รหัส 8772
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8773 รหัส 8774
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8775 รหัส 8776
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8777 รหัส 8778
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8779 รหัส 8780
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8781 รหัส 8782
หินธิเบต หินธิเบต
   
รหัส 8783 รหัส 8784
หินธิเบต หินธิเบต
line
line
สนใจสอบถาม โทร. 081-9177654 ( อ.เศรษฐพร )
 

 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved