herder ปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยามหน้าแรกปวเรศบทความพระเครื่องเช่าบูชาพระเครื่องเกี่ยวกับปวเรศกรุงสยามติดต่อปวเรศกรุงสยาม
ปวเรศกรุงสยาม   Tel. 081-9177654   -   E-mail : pavareskrungsiam@gmail.com 
  สอบถามข้อมูล ติดต่อ 081-9177654 (อ.เศรษฐพร)      For English please contact us at +6686-6423611 (Ms. Chat)
QR Code Line Pavareskrungsiam Gallery of Secondhand Smulet อ.ธำรงค์ ประกันไวรัสโคโรน่า Covid-19 โควิด 19   พระแนะนำ
Face Book

พระเครื่อง

 
 
วันที่สร้าง 01 Jun 2011
 
free counters
 
Display Pagerank
 
 
 
 
 
เหรียญที่ีระลึก ร.5
   
รหัส 1783 รหัส 1785
เหรียญเสด็จประพาสยุโรป กะหลั่ยทองลงยาเหรียญเสด็จประพาสยุโรป กะหลั่ยทองลงยา เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ กะหลั่ยทองลงยาเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ กะหลั่ยทองลงยา
เหรียญเสด็จประพาสยุโรป กะหลั่ยทองลงยา เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ กะหลั่ยทองลงยา
   
รหัส 6288
เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองแดงพร้อมแถบ เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองแดงพร้อมแถบ เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองแดงพร้อมแถบ เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองแดงพร้อมแถบ
เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองแดงพร้อมแถบ
   
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทองเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทอง
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทองมี ๒ ขนาด มีขนาดใหญ่และปกติ
   
เหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทองเหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทอง
เหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทองมี ๒ ขนาด คือขนาดใหญ่และปกติ
   
เหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทองเหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทอง
เหรียญประพาสยุโรป ร.๕ เนื้อทองขนาดใหญ่ และเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ ขนาดปกติ
   
รหัส 5844
เหรียญเสมา จปร. พระราชทาน เนื้อเงินเหรียญเสมา จปร. พระราชทาน เนื้อเงิน
เหรียญเสมา จปร. พระราชทาน เนื้อเงิน พ.ศ.๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่เด็กตามหัวเมีอง
ในคราวที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเหนือ มี ๒ เนื้อ คือเนื้อเงินและเนื้อทองคำ
ลักษณะเหรียญรูปทรงเสมา ตรงกลางเป็นพระปรมาภิไธยย่อ จปร. มีพระจุลจอมมงกุฎ เปล่งรัศมี
จารึกข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ด้านหลังลักษณะเป็นหลอด สำหรับร้อยเชือก เป็นเหรียญที่หายาก
   
รหัส 3790 รหัส 6095
ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕ ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕
ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕ ล๊อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕
   
รหัส 5735 รหัส 5733
เหรียญหล่อจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์เหรียญหล่อจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ เหรียญหล่อปราบฮ่อ ร.๕เหรียญหล่อปราบฮ่อ ร.๕
เหรียญหล่อจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์
เนื้อทองเก่าฉลุยุคแรก
(เหรียญหล่อฉลุโบราณทั้งหมด)
เหรียญหล่อปราบฮ่อ ร.๕
เนื้อทองเก่าฉลุยุคแรก
(เหรียญหล่อฉลุโบราณทั้งหมด)
   
รหัส 5737
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงินเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงินเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน ขอบข้างเหรียญ
   
รหัส 4272 รหัส 2573
เหรียญฉลุรัชมังคลาภิเศก ทรงม้า กะไหล่ทองเหรียญฉลุรัชมังคลาภิเศก ทรงม้า กะไหล่ทอง เหรียญรัชมังคลาภิเศก ร.๕ (เหรียญทรงม้า) เนื้อทองฉลุเหรียญรัชมังคลาภิเศก ร.๕ (เหรียญทรงม้า) เนื้อทองฉลุ
เหรียญฉลุรัชมังคลาภิเศก ทรงม้า กะไหล่ทอง เหรียญรัชมังคลาภิเศก ร.๕
(เหรียญทรงม้า) เนื้อทองฉลุ
   
รหัส 4267 รหัส 4270
เหรียญฉลุจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช รัชมังคลาภิเศก เนื้อกะไหล่ทองเหรียญฉลุจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช รัชมังคลาภิเศก เนื้อกะไหล่ทอง เหรียญฉลุบรมราชาธิราช ร.ศ.๑๑๒ เหรียญเปลือย กะไหล่ทองเหรียญฉลุบรมราชาธิราช ร.ศ.๑๑๒ เหรียญเปลือย กะไหล่ทอง
เหรียญฉลุจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช
รัชมังคลาภิเศก เนื้อกะไหล่ทอง
เหรียญฉลุบรมราชาธิราช ร.ศ.๑๑๒
เหรียญเปลือย กะไหล่ทอง
   
รหัส 4261 รหัส 4274
เหรียญสยามกุฎราชกุมาร ที่รฤกการพระราชพิธี ทรงเฉลิมพระปรมาภิไทเหรียญสยามกุฎราชกุมาร ที่รฤกการพระราชพิธี ทรงเฉลิมพระปรมาภิไท เหรียญที่รฤกการพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฏเหรียญที่รฤกการพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฏ
เหรียญสยามกุฎราชกุมาร ที่รฤกการพระราชพิธี
ทรงเฉลิมพระปรมาภิไท
เหรียญที่รฤกการพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฏ
   
รหัส 2159 รหัส 3892
เหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ รศ.๑๒๗เหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ รศ.๑๒๗ เหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ กะไหล่ทองเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ กะไหล่ทอง
เหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ รศ.๑๒๗ เหรียญจุฬาลงกรณ์สยามมินทร์ กะไหล่ทอง
   
รหัส 4212 รหัส 2645
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทองคำ บล็อกนอกสร้างจาก ปารีส ฝรั่งเศสเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทองคำ บล็อกนอกสร้างจาก ปารีส ฝรั่งเศส เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อคนอกเหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อคนอก
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อทองคำ
บล็อกนอกสร้างจาก ปารีส ฝรั่งเศส
เหรียญปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อคนอก
   
รหัส 3884 รหัส 4263
เหรียญจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช ปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อกนอกเหรียญหลวงพ่อโสธร พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อทองคำ ปั้มยกขอบ ๒ ชั้น เหรียญจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช ปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อกนอกเหรียญจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช ปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อเงิน บล็อกนอก
เหรียญจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช
ปราบฮ่อ ร.๕
เนื้อเงิน บล็อกนอก
เหรียญจุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช ปราบฮ่อ ร.๕ เนื้อกะไหล่ทอง
   
รหัส 4265 รหัส 4276
เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป เนื้อกะไหล่ทองเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป เนื้อกะไหล่ทอง เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป เนื้อกะไหล่ทองเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป เนื้อกะไหล่ทอง
เหรียญที่ระลึกในการเสด็จ
พระราชดำเนินประพาศยุโรป
เนื้อกะไหล่ทอง
เหรียญที่ระลึกในการเสด็จ
พระราชดำเนินประพาศยุโรป
เนื้อกะไหล่ทอง
   
รหัส 2662 รหัส 2556
เหรียญ ร.๕ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เนื้อเงิน พร้อมแถบแพร ธงชาติไทยเหรียญ ร.๕ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เนื้อเงิน พร้อมแถบแพร ธงชาติไทย เหรียญเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.๑๒๖ จุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช ฉลุเนื้อทองเหรียญเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.๑๒๖ จุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช ฉลุเนื้อทอง
เหรียญ ร.๕ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖
เนื้อเงิน พร้อมแถบแพร ธงชาติไทย
เหรียญเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.๑๒๖
จุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช ฉลุเนื้อทอง
   
รหัส 3890 รหัส 2157
เหรียญบรมราชาธิราช ร.ศ. ๑๑๒ ใหญ่ เหรียญเปลือย กะไหล่ทองเหรียญบรมราชาธิราช ร.ศ. ๑๑๒ ใหญ่ เหรียญเปลือย กะไหล่ทอง เหรียญ ingod we trust 1941 usa half dollar เนื้อเงิน พ.ศ.๒๔๘๔เหรียญ ingod we trust 1941 usa half dollar เนื้อเงิน พ.ศ.๒๔๘๔
เหรียญบรมราชาธิราช ร.ศ. ๑๑๒ ใหญ่
เหรียญเปลือย กะไหล่ทอง
เหรียญ ingod we trust 1941 usa  half dollar
เนื้อเงิน พ.ศ.๒๔๘๔  อายุการสร้าง ๗๑ ปี
line
line
สนใจสอบถาม โทร. 081-9177654 ( อ.เศรษฐพร )
   

 หน้าแรก | บทความ เช่าบูชา  | เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
COPY RIGHT By © pavareskrungsiam.com All rights reserved